4 dezinfectanţi concentraţi sub formă de pastile cloramină

4 dezinfectanţi concentraţi sub formă de pastile cloramină

Cloramina este un dezinfectant utilizat pentru suprafeţele din industria alimentară şi dezinfectarea alimentelor, disponibil sub formă de pastile concentrate dizolvabile în apă.

Magazinul online ServeteleDeHartie.ro vă oferă din stoc dezinfectanţi cloramină disponibili sub formă de tablete concentrate ambalaţi în cutie de 300 pastile, de la producătorii Diversey, Biclosol şi Quick Jav.


CLORAMINA DIVERSEY - SUMA TAB D4

https://serveteledehartie.ro/dezinfectanti-avizati-ms/285-cloramina-suma-tab-d4.html

Cloramina Diversey Suma Tab D4

Suma Tab D4 tab este un dezinfectant pe bază de cloramină sub formă de tablete concentrate, conceput pentru dezinfectarea tuturor suprafeţelor inclusiv cele cu contact alimentar, fiind adecvat şi pentru dezinfectarea legumelor.

Produsul este uşor solubil în apă, capabil să genereze clor activ, foarte eficient ca dezinfectant împotriva unei game largi de micro-organisme, în toate condiţiile de duritate a apei.

Un comprimat dizolvat în 10 litri de apă eliberează 150 ppm de clor activ.

Avantaje:
+ Eficient împotriva unui spectru larg de micro-organisme ajutând la îmbunătăţirea securităţii igienei.
+ Eficient la temperaturi scăzute şi timp scurt de contact.
+ Sigur în utilizare pe toate suprafeţele, inclusiv pe cele din aluminiu.
+ Dezinfectarea eficientă a legumelor prin clătire.

Ambalare: cutie 300 de tablete x 2,7 g.

Care este concentraţia de cloramină Diversey Suma Tab D4 recomandată pentru suprafeţe?

Pentru suprafeţe foarte murdare, întotdeauna pre-curăţaţi cu un detergent de la Diversey şi clătiţi cu apă.

Dezinfecţie generală:
1. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă caldă.
2. Aplicaţi pe suprafeţe cu o lavetă, o perie sau un mop.
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
4. Clătiţi bine cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar.

Dezinfecţie legume:
1. Clătiţi legumele cu apă.
2. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 20L de apă.
3. Imersaţi legumele în soluţia preparată pentru cel puţin 5 minute.
4. Clătiţi cu apă curată.

Dezinfecţie ouă:
1. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă caldă.
2. Imersaţi legumele în soluţia preparată pentru 5 minute.
3. Clătiţi cu apă curată fiecare ou.

Dezinfectarea lavetelor:
1. Spălaţi lavetele de bucătărie printr-o metodă adecvată.
2. Preparaţi o soluţie dintr-o tabletă în 5 litri de apă rece.
3. Imersaţi lavetele în soluţia preparată şi păstraţi-le în recipientul acoperit, până în momentul utilizării.
4. Stoarceţi lavetele înainte de utilizare.
5. După utilizare, păstraţi-le în recipientul pentru lavete murdare, până la următoarea spălare şi dezinfectare.

Igienizare generală - spălare şi dezinfectare într-un singur pas:
1. Preparaţi o soluţie dintr-un capac de Suma Multi D2 şi 1 tabletă de Suma Tab D4 tab în 5 litri de apă.
2. Aplicaţi pe suprafeţe cu o lavetă, o perie sau un mop.
3. Lăsaţi să acţioneze timp de 5 minute.
4. Clătiţi bine cu apă curată suprafeţele cu contact alimentar / raclaţi pardoselile.


CLORAMINA BICLOSOL

https://serveteledehartie.ro/dezinfectanti-avizati-ms/548-biclosol-dezinfectant-tablete-cloramina.html

Cloramina BiCloSol

Cloramina BiCloSol este un dezinfectant clorigen (pe bază de clor), sub formă de tablete efervescente, dizolvabil în apă, cu spectru de acţiune larg: bactericid, fungicid, virucid, mircobactericid, tuberculocid şi sporicid.

Conţinut substanţă activă: o tabletă de 3,3 g de BiCloSol eliberează prin dizolvare în apă minim 1,5 grame de clor activ.

Dezinfectantul BiCloSol este utilizat pentru dezinfecţia:
+ suprafeţelor în spitale, hoteluri, şcoli, grădiniţe, creşe, restaurante, pensiuni, penitenciare, nave, aeronave, trenuri,
+ lenjeriei,
+ veselei şi tacâmurilor,
+ chiuvetelor,
+ W.C.,
+ biberoanelor,
+ obiectelor şi echipamentelor din domeniul sanitar inclusiv cu profil stomatologic şi ginecologic,
+ specifică în industria farmaceutică,
+ mijloacelor de transport alimente,
+ pubelelor cu resturi menajere,
+ conductelor de alimentare cu apă şi a bazinelor/rezervoarelor de apă potabilă,
+ conductelor de canalizare,
+ specifică în fermele zootehnice: dezinfecţia ouălor, a apei potabile pentru animale, a incubatoarelor din fermele de pui, etc.

Mod de ambalare: cutie cu 300 de tablete.


CLORAMINA QUICK JAV

https://serveteledehartie.ro/dezinfectanti-avizati-ms/713-cloramina-quick-jav.html

Cloramina Quick Jav

Cloramina Quick Jav este un antiseptic şi dezinfectant chimic utilizat în domeniul sanitar, agroalimentar, în colectivităţi şi pentru dezinfecţia apei piscinelor publice.

Pentru industria alimentară şi uz gospodăresc

+ dezinfecţia suprafeţelor: 1-2 pastile cloramină în 10 litri de apă; timp de acţiune 5-10 minute;
+ dezinfecţia grupurilor sanitare: 1 pastilă în 2.5 litri de apă; timp de acţiune 10-20 de minute;
+ dezinfecţia veselei, tacâmurilor: 1 pastilă în 5 litri de apă; timp de acţiune 10 minute;
+ dezinfecţia biberoanelor, tetinelor, zonelor de preparare a mâncării: 1 pastilă cloramină în 12 litri de apă; timp de acţiune 10 minute.

ATENŢIE: După utilizarea produsului, se recomandă a se clăti temeinic cu apă până la îndepărtarea totală a reziduurilor.

Pentru uz medical

În funcţie de gradul de încărcare cu substanţă organică şi gradul de contaminare al suportului care se dezinfectează se foloseşte diferenţiat astfel :
+ dezinfecţia generală a suprafeţelor: 1 pastilă cloramină în 1.5 litri apă (1000 ppm clor activ); timp de acţiune 5-10 minute;
+ dezinfecţia suprafeţelor murdare: 3 pastile în 1 litru de apă (4500 ppm clor activ); timp de acţiune 15 minute;
+ dezinfecţia instrumentarului şi ustensilelor din oţel inoxidabil: 1 pastilă în 3 litri de apă (500 ppm); timp de acţiune 10 minute;
+ dezinfecţia instrumentarului şi ustensilelor murdare: 6 pastile în 1 litru de apă (9000 ppm); timp de acţiune 60 de minute;
+ dezinfecţia pipetelor, ustensilelor şi recipientelor de laborator: 2 pastile în 1.2 litri de apă (2500 ppm); timp de acţiune 10 minute;
+ dezinfectie virală (HIV, hepatite): 7 pastile în 1 litru de apă (10000 ppm); timp de acţiune 20 min;
+ dezinfecţia biberoanelor, tetinelor, zonelor de preparare a mâncării: 1 pastilă în 12 litri de apă; timp de acţiune 10 minute;
+ dezinfecţia tacâmurilor, veselei: 1 pastilă în 5 litri apă (300 ppm); timp de acţiune 10 min.

Mod de ambalare: cutie cu 300 de tablete.


CLORAMINA KLINTENSIV FIZZY TABLET

https://serveteledehartie.ro/dezinfectanti-avizati-ms/811-klintensiv-fizzy-tablet-dezinfectant-cloramina.html

Cloramina Klintensiv Fizzy Tablet

Tablete efervescente clorigene destinate dezinfectării suprafețelor care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale. Tabletele se utilizează în unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice sau în domeniul casnic.

O tabletă eliberează 1.5 g de clor activ și conține minim 3.3 g.

Produsul se aplică prin ștergere sau pulverizare a soluției gata de lucru, preparată din 2 tablete la 1.5 litri apă potabilă. În funcție de activitatea dorită, concentrația soluției de lucru se modifică conform standardelor de testare. Produsul se prezintă sub formă de tablete de culoare albă. Produsul este stabil din punct de vedere chimic, în condiţiile specificate de depozitare, manipulare şi utilizare. În caz de expunere repetată, prelungită sau expunere la concentraţii superioare celor stabilite prin limitele de expunere profesională, pot avea loc efecte nocive pentru sănătate, în funcţie de calea de expunere.

Aria de aplicare: Dezinfectarea suprafețelor care nu sunt utilizate în contact direct cu produsele alimentare sau cu hrana pentru animale, pentru unități sanitare, laboratoare medicale, instituții publice (școli, azile de bătrâni, hoteluri, săli de sport, săli de conferință, aeroporturi, gări, hale industriale etc.), precum și cele din domeniul casnic.

Compoziţia chimică: dicloroizocianurat de sodiu dihidratat; concentrație în unități metrice: 80%

Mod de utilizare: pentru dezinfecția suprafețelor, tabletele clorigene se dizolvă în cantitatea de apă necesară pentru activitatea biocidă dorită. Ca măsură de prevenire, se recomandă utilizarea de echipamente de protecţie individuală care trebuie să prezinte inscripţia „CE”: mască autofiltrantă pentru gaze şi vapori, mănuşi de protecţie împotriva riscurilor minore, ochelari de protecție splash sau vizieră și îmbrăcăminte de serviciu. Conform legislaţiei comunitare privind protecţia mediului înconjurător se recomandă atât evitarea vărsării, cât şi aruncării ambalajului acestuia în mediul ambient.
AFLAŢI MAI MULTE DETALII DESPRE TOATE PRODUSELE DIN CATEGORIA DEZINFECTANŢI AVIZAŢI M.S. DISPONIBILE PE SITE-UL NOSTRU ACCESÂND https://serveteledehartie.ro/96-dezinfectanti-avizati-ms